Vojmir Tedoldi

Novinar

Padenghe del Garda-Brescia
27.07.1919 – 24.04.1984

 

Korenine je po materi imel v tipanski občini. Od nje se je naučil slovenščine in prevzel slovensko zavest. Med drugo svetovno vojno je bil vojak narednik (sergente) v Ljubljani z italijansko vojsko. Tam je spoznal slovensko učiteljico Jožico Miklavčič, s katero se je po vojni poročil v Karnahti. Po 8. septembru se je pridružil jugoslovanskim partizanom.

Po vojni je bil uradnik za dodelitev kartic obrokov (tessere annonarie) najprej v občini Tipani, nato v Pravisdomini. Takrat je začel pisati za Primorski dnevnik in bil med ustanovitelji časopisa Matajur (glasilo Beneških Slovencev v Videmski pokrajini danes Novi Matajur) ter bil skupaj z ženo 23 let njegov prvi urednik. Bil je samouk, pri člankih v slovenskem jeziku mu je pomagala žena Jožica. Prva številka Matajurja je izšla 3. oktobra leta 1950, izhajal pa je do decembra 1973.

Leta 1949 je bil izvoljen v glavni odbor Demokratične fronte Slovencev Beneške Slovenije.

Tedoldi je imel v letih do smrti uvozno-izvozno podjetje na področju grafičnega materiala in v tem času sodeloval tudi s časopisnim podjetjem Delo iz Ljubljane, ukvarjal pa se je tudi s tiskanjem turističnih prospektov za Jugoslavijo in Slovenijo.