Muzej Center

Etnografska muzejska zbirka, velikansko delo za takšen kraj, kot je        Bardo. Delo, s katerim se je ohranil spomin, utelešen v teh predmetih, v njihovem     imenu, rabi delovanju; spretnost, ki jo je zahtevalo delo, in okoliščine, ki so mu dajale smisel in učinkovitost.

 

Etnografski muzej v Bardu, biser skupnosti, hrani dediščino, ki priča o snovni kulturi tega območja. Ustanovljen je bil leta 1973 na pobudo skupine kulturnih delavcev, članov Centra za kulturne raziskave Bardo. Po potresu leta 1976 je bil pet let zaprt, vnovično odprtje za javnost (1981) pa je naznanjalo boljše čase. Leta 2012 je bil muzej obnovljen; pri obnovi predmetov so sodelovali strokovnjaki Goriškega muzeja iz Nove Gorice. Danes je muzej bolj spomenik kot depo.

V BARDU ODPRLI MUZEJ 01/07/1973

Prvo nedeljo v juliju leta 1973, ob prazniku Matere božje Zdravja je prišlo do prve razstave v kleti mlekarne v Bardu.

Navdušena beseda in spodbuda prof. Viljema Černa je sprozila to delo; okrog njega se je strnil najboljši del vasi.

ETNOGRAFSKI MUZEJ NA NOVO POSTAVLJEN 05/07/1981

Na pobudo Centra za kulturne raziskave in s strokovno pomočjo Goriškega muzeja iz Nove Gorice je bil Etnografski muzej na novo postavljen in 5 julija 1981, spet ob vaškem prazniku Svete Marije Zdravja, tudi odprt javnosti.

PREUREJEN IN OBOGATEN MUZEJ IN INFO TOČKA 02/09/2012

Preurejen in obogaten muzej z novo vizijo in na novo katalogiranimi predmeti. Muzej, ki ima, tako kot zbori, “svoj glas, a  skupno harmonijo, ter je dosegel cilj čezmejnega združevanja in oživel skupni kulturni prostor, ki ga je 50 let ločevala meja.” Tako je v nedeljo povedal etnolog Andrej Furlan, ob odprtju preurejenega etnografskega muzeja z info točko v Bardu. Muzej, ki hrani številne stare predmete nudi celo vrsto zanimivih podatkov o njih, o njihovi rabi, ima odslej tudi sodobne info-postaje, ki spodbujajo interaktiven pristop, saj lahko vsak obiskovalec sam izbere in si na monitorju ogleda posnetek, ki predstavlja del krajevne kulture.