Beneška folklorna skupina

Po tridesetih letih je spet oživela Beneška folklorna skupina Živanit, ki je prvič plesala na Dnevu Emigranta leta 1982. Takrat je nastala v okviru foklorne dejavnosti Zveze Slovenskih kulturnih društev s pomočjo Brede Pahor in Nadje Kriščak, ki so po vaseh Nediških dolin zbrale dovolj informacji o naših plesih.

Po nekaj letih se je dejavnost prekinila in  leto 2014, ko je Javni sklad za kulturne dejavnosti iz Tolmina pripravil folklorne delavnice je spet zaživela volja po plesu. Danes folklorna ima tudi sekcijo za mlade.