terskagore

Terska dolina, ki upravno sodi v območje občine Bardo, jo na severu zapira in loči od doline Rezije veriga Mužcev, je gotovo ena najlepših in najbolj slikovitih dolin v Furlaniji. Najbolj znano naravno bogastvo in turistično atraktivnost predstavlja bogat podzemni svet v Zavarhu. Tvori ga neskončna mreža jam, bogata s kapniki, ki je urejena za turistični obisk.Terska dolina nudi tudi pohodniške in planinske poti.Življenje Slovencev v Terski dolini nam izpričuje poseben pismi spomenik, nastal na prelomu 15. in 16. stoletja, datiran in tudi podpisan. Sestavljalec zapisa ga je glede na vsebino verjetno upošteval kot neke vrste pravni akt, katerega sestavni del je podpis avtorjev, ki potrjujejo vsebino zapisa. Ta spomenik, ki v obliki naštevanja volilni za darove černejski Bratovščini Svete Marije, ima izjemno mesto med srednjeveškimi pričevanji obstoja zgodnje, zapisovalne stopnje slovenskega knjižnega jezika, ki je obstajala pred izoblikovanjem jezika knjige v 16. stoletju.Že od konca XIV. stoletja je bilo potrebno poznati slovenščino. Leta 1607 so ustanovili poseben slovenski vikariat “vicariatus sclaborum”. Vikariat je deloval več kot stoletje.

Če obiskovalec pride v Bardo poleg ogleda Etnografskega muzeja mu lahko nudimo tudi ogled  cerkve na novo zgrajena po potresu leta 1976. V cerkvi v Bardu so: Nakićeve orgle iz leta 1743 (izvirni napis je še danes viden nad klaviaturo), križev pot z napisi v slovenskem terskem narečju, ki zgleduje po vzhodnih ikonah z bogatim simbolizem barv in oblik .

V Cerkvi v Zavarhu, pa si lahko ogleda Vstajenje in križev pot. Napisi do v slovenskem terskem narečju.

Center za kulturne raziskave je glavna kulturna  točka, ki svojim delovanjem skrbi za življenje in obogatitev tega kraja. Preko  ohranitve in krepitve kulture in starodavne modrosti, združene z modernostjo mu je uspelo ohranitu visoko stopnjo razvoja v življenju tega kraja.