Zavod za slovensko izobraževanje

ZAVOD ZA SLOVENSKO IZOBRAŽEVANJE

je zasebno društvo, ki pospešuje pouk slovenskega jezika v Videnski pokrajini.  Ustanovljen je bil leta 1980 v Čedadu, od januarja 1993 ima sedež v Špetru.  V prvih letih je predvsem koordiniral tečaje slovenščine, obšolske dejavnosti in letovanja za otroke v sodelovanju z drugimi beneškoslovenskimi organizacijami, vzporedno pa so potekale priprave za odprtje zasebnega dvojezičnega vrtca in šole v Špetru.

Septembra 1984 je z minimalnim številom otrok stekla dejavnost vrtca, dve leti pozneje pa je bila s prvim razredom odprta dvojezična osnovna šola, ki se je nato dopolnjevala do 5. razreda.   Zavod za slovensko izobraževanje je s podržavljenjem špetrskega dvojezičnega šolskega središča (1.9.2001) zaključil pomembno obdobje svojega delovanja, ohranil pa je vrsto funkcij, ki jih je ob vodenju šole opravljal tudi prej, tako na primer organizacijo jezikovnih tečajev za odrasle ter organizacija poletnih centrov, ki so odprti tudi učencem italijanskih šol;  prav tako ostaja naloga Zavoda, da skrbi za vključevanje otrok v poletne šole, tabore in tečaje, ki se odvijajo v Sloveniji, in koordinira prijave. Najpomembneje pa je, da Zavod ohrani in razvije strokovno službo v podporu pouku slovenščine za mlade in tudi za odrasle v sodelovanju z Inštitutom za slovensko kulturo.