Center za kulturne raziskave

Center za kulturne raziskave

Leta1967 je bil ustanovljen Center za kulturne raziskave. Njegovi pobudniki so pokazali drzen pogum in se soočili s sovražno nastrojenim ozračjem, ki je – kot s korenčkom na palici, še večkrat pa s palico – v ustrahovanju udušilo vsakogar, ki se je izpostavil, da bi zagovarjal, ovrednotil in spodbujal rabo jezika, kulturo in slovenske manjšine v Terski dolini. Če se je danes ozračje spremenilo, če zakoni priznavajo slovenski jezik v naših dolinah in ga naše oblasti označujejo kot “dodatno vrednosto”, to dolgujemo tudi ustanoviteljem Centra za kulturne raziskave v Bardu.

Že sama ustanovitev je bila dejanje pomembnih razsežnosti, saj je bilo v šestdesetih letih v naši krajih silno nevarno govoriti o položaju Slovencev.