Dejavnosti

Pretekle in dandanašnje dejavnosti Centra za kulturne raziskave so:

  • Zbiranje, ohranjanje in katalogizacija vseh kulturnih najdb iz naših krajev.
  • Nepretrgana dejavnost pri kulturni obogatitvi vseh rezličnih trenutkov našega življenja.
  • Objave in knjige.

Koledari

Od leta 2000

Publikacije

Objave in knijge

Naše in druge publikacije

Jezik in kultura

Znanci, ke hodita škuoli, ćekerajta naš jezik anu vprašajta vašim maman, ke nu van a učita.

Glasba

Orgle, Koncerti, Primorska poje, Kogojevi dnevi