Beneške korenine

Društvo Beneške korenine

KRAJ IN DATUM ROJSTVA: Srednje, 1996
DEJAVNOSTI: prirejanje in izvajanje koncertov in kulturnih prireditev
NASLOV: Cerneče 13, 33040 Srednje (Viden)
KONTAKTI: beneskekorenine@hotmail.com

POSEBNI ZNAKI: mladinsko društvo

Na tradicionalni prireditvi ob Dnevu žena, ki jo vsako leto prireja Zveza beneških Žen, je v letu 1996 nastopila tudi skupina devetih mladih pevcev, ki so se priložnostno zbrali, da bi popestrili kulturni večer. Uspeh je bil tako dober in obetaven, da so se člani skupine odločili nadaljevati in so začeli redno vaditi…

Tako se je pričela zgodovina Beneških korenin, združenja mladih beneških pevcev, glasbenikov in kulturnikov, ki s svojim delom utrjuje zavest slovenske prisotnosti in tradicije v Nediških dolinah.

V prvih letih delovanja je v okviru društva delovala vokalno-instrumentalna skupina Beneške korenine. Leta 2007 je iz te skupine nastal bend BK-evolution, ki je postopoma postal referenčna točka za druge novonastale bende. Trenutno poleg BK v okviru društva delujejo še trije bendi in sicer Blue fingers, Sons of a gun in The skydrops ter mladinska kulturna skupina Mladi Benečani, ki se ukvarja s stanjem mladih Slovencev v Benečiji.

Od ustanovitve se skupina trudi, da bi ob koncertni dejavnosti delovala tudi kot pobudnica kulturnih prireditev in navezovala stike z drugimi, predvsem obmejnimi stvarnostmi s sodelovanji in izmenjavami. Na širšem, evropsko zasnovanem področju, je skupina postala nositeljica pobude Cilj 2, v okviru katere je nastala zveza društev »Od me-je« iz Benečije, Terske in Kanalske doline. Med najnovejšimi projekti pa lahko omenimo pobudi Mlad-in-action ter 30 s pohvalo.

Društvo je članica Zveze slovenskih kulturnih društev in od leta 2015 je postalo mladinsko društvo po pravilih Avtonomne dežele FJK. To pomeni, da vsaj 80% članov in odbornikov je staro od 14 do 32 let, kar velja tudi za predsednika.