KD Srebrna Kaplja

 

Srebrna kaplja   

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

L’associazione “Srebrna kaplja« riunisce gli sloveni della Provincia di Udine, in particolare pensionati, della Benečija / Slavia veneta e di tutta l’area delle Alpi e Prealpi Giulie ed opera per la salvaguardia e la tutela dei loro interessi materiali ed immateriali.   Društvo »Srebrna kaplja« združuje slovenske ljudi Videmske Pokrajine, predvsem upokojence, iz Benečije in celotnega območja Julijskih Alp in Predalp in si prizadeva za varstvo in zaščito njihovih materialnih in nematerialnih interesov.

 

   

   Statut