KD Ivan Trinko

KULTURNO DRUŠTVO »IVAN TRINKO« CIRCOLO DI CULTURA

33043 Čedad/Cividale del Friuli, Via Ivan Trinko 8
tel./fax. + 39 0432 731386 – e-mail: kdivantrinko@kries.it

Skupina intelektualcev, študentov, kmetov in delavcev iz Beneške Slovenije, ki jih je družila ista želja ovrednotiti slovenski jezik in večstoletno slovensko prisotnost v dolinah ob slovensko-italijanski meji v videnski pokrajini, se je 15.10.1954, to je nekaj mesecev po smrti msgr. Ivana Trinka odločila, da ustanovi
Prvo slovensko prosvetno društvo v Videnski pokrajini.
Ustanovni občni zbor je bil 2. oktobra 1955 v Vidnu.

A pochi mesi dalla morte dell’illustre figlio della Slavia Mons. Ivan Trinko, il 15 ottobre 1954, un gruppo di intellettuali, studenti e operai sloveni, uniti da un comune sentire e con l’obiettivo di affrontare i problemi irrisolti della componente slovena, presente sul territorio da oltre tredici secoli, decise di proseguire l’opera di Trinko fondando la prima associazione slovena della Provincia di Udine.
L’Assemblea costitutiva del Circolo di cultura Ivan Trinko si tenne a Udine il 2 ottobre 1955.

Kdo smo

Statut

Publikacije

Dejavnost

Mons. Ivan Trinko

Dan emigranta – Dan slovenske kulture – drugo

Knjižnica

Trinkov koledar

Fotografije