Marino Vertovec

Profesor, prevajalec, kulturni delavec in publicist

Viden, 17.4.1939-Viden, 23(?).7.2002

 

Bil je profesor angleščine na višji šoli Stringher v Vidnu, kjer se je rodil slovenskim staršem in kjer je vseskozi živel. Bil je dvojezičen in pripadal tako italijanskemu kot slovenskemu kulturnemu svetu. S svojo ljubeznijo za slovenski jezik in kulturo je “okužil” tudi ženo in sina. Pogovorni jezik doma je bila slovenščina in družina Vertovec je edinstven primer slovenske družine v mestu Viden oz. širši Furlaniji.

Bil je intelektualec, ki se je neutrudno prizadeval zato, da bi se med Furlani in Slovenci razvijali stiki, prijateljstva in sodelovanja. Vedel je, da spoštovanje različnosti, evropsko pojmovanje obmejnega območja, ki je zgodovinsko tako kulturno kot jezikovno pluralno, zahtevata dobro medsebojno poznavanje, zanimanje in avtentično radovednost do soseda.

V ta okvir sodi njegovo publicistično delo: pisal je za Novi Matajur, slovenske in italijanske oddaje Rai, radia in Tv Koper, za furlanski radio Onde furlane ter druge medije. Veliko je prevajal iz in v slovenščino.

Od leta 1976 je vodil številne tečaje slovenščine za odrasle v Čedadu, Tipani, Subidu in Špetru. 15 let, od leta 1989 vse do njegove bolezni, je vodil tečaj slovenskega jezika in kulture v Zavodu Malignani v Vidnu. Leta 1972 je bil tudi pobudnik pobratenja med zavodom Malignanijem in tehničnim zavodom Branko Brelih v Novi Gorici.

Leta 1991 je bil izvoljen za predsednika kulturnega društva Ivan Trinko, ki ga je uveljavil kot čedajska izložba slovenske kulture, tako krajevne kot iz sosednje republike Slovenije. Med njegovim predsedovanjem je po daljšem presledku začel ponovno izhajati Trinkov koledar.