družbeni in kulturni delavec ter publicist

Čenebola, 2.09.1933- Viden, 24.01.2008

Ljudsko šolo je obiskoval v rojstnem kraju (1940-1946). Življenje beneškega izseljenca je spoznaval že od svojega 14. leta, ko se je leta 1947 izselil v Francijo. Med leti 1953-1972 je delal v Švici, kjer je bil leta 1968 med ustanovitelji Društva beneških izseljencev.
Leta 1972 se je vrnil v Beneško Slovenijo. V Čedadu je prevzel delo na Patronatu Inac in se specializiral na področju pokojnin, še zlasti pokojnin bivših beneških rudarjev v Belgiji. V sodelovanju s sindikati iz Belgije je priredil številna informativna srečanja, objavil je tudi priročnik.
Postal je tudi tajnik (do leta 1988) Zveze slovenskih izseljencev iz Benečije, tesno je sodeloval s kulturnim društvom Ivan Trinko.
Gojil je tesne prijateljske stike s Posočjem. In še preden je padla meja med Italijo in Slovenijo se mu je porodila zamisel o mednarodnem pohodu prijateljstva med Čenebolo in Podbelo, ki je prvič potekal leta 1995 in se še danes prireja v njegovem imenu.
Zelo dejaven je bil tudi na publicističnem področju, saj je vneto raziskoval zgodovino svoje rojstne vasi in objavil več knjig posvečenih Čeneboli, njeni zgodovini in njenim ljudem.