SLIKAR

 

Trinko je bil tudi dober slikar in je ustvaril več perorisb in risb s svinčnikom. 1900 je postal član Slovenskega umetniškega društva v Ljubljani in tega leta se je udeležil z dvema perorisbama I. slovenske umetnostne razstave v Ljubljani, večkrat pa je skupinsko razstavljal v Vidmu.

O slikarju Giuliu Quagliu je predaval na videmski Akademiji (13. maja 1933) in njegovo predavanje je izšlo kot Notizie su Giulio Quaglio, pittore (Atti 1932-33). Dan po predavanju je priobčil v “Popolo del FriuliUna lettera sul pittore Giulio Quaglio; pozneje je o njem pisal še v “Le vie d’Italia” (1941, 932-36).

O Andreju iz Loke in Luku Šarfu je pisal v Jadranski Almanah (1923, 118-119).

Kot dober fotograf je posnel več motivov beneške pokrajine.