V poglavju Projekti je vsem dostopen podcast Radio Tihotapci.

To je serija desetih episod, oz. razmišljanj, pričevanj, anekdot kakih dvajset ljudi iz Nadiških in Terskih dolin ter iz Posočja o življenju ob naši meji skozi prizmo tihotapljenja. Pripravili so jih Dora Ciccone, Aljaž Škrlep in Vida Rucli, za grafiko in ilustracije je poskrbela Laura Savina.

Podcast Radio Tihotapci, ki ga lahko poslušamo tudi po spletnem Radiu Robida, je eden od nosilnih stebrov projekta “Radio tihotapci: pričevanja o prehajanju meje in tihotapljenju”, ki ga s sodelovanjem več partnerjev izvaja Kulturno društvo Ivan Trinko s finančno podporo Dežele Furlanije Julijske krajine.”

Projekt predvideva tudi štiri javne dogodke le na to temo. Prvi je že za nami in se je uokviril v pobudo Pohod čez namišljeno črto iz Topolovega in Livka na Svet Martin, ki je bil v nedeljo, 19. junija in se je zaključil v Izbi v Topolovem s snemanjem spominov in razmišljanj nekaterih udeležencev pohoda, ki so zbrani v zadnji, deseti episodi podcasta in 17. v Srednjem ob Povratku senosiekov.

Naslednji  dogodek bo na vrsti julija in sicer in 29. v Bardu. Po avgustovski pavzi bosta sledila dogodka v agriturizmih v Nemah in Prapotnem.

Na koncu projekta bo izšla tudi publikacija z zbranim gradivom in izborom fotografij.