Ob zaključku ciklusa srečanj, ki jih je priredila SKGZ
o gospodarskem razvoju na Videmskem
,
Vas vljudno vabimo, da se udeležite okrogle mize in sodelujete pri razpravi

A conclusione del ciclo di incontri, 
organizzato dalla SKGZ
 sullo sviluppo economico nella Provincia di Udine,
l
a S.V. è invitata a partecipare alla tavola rotonda e al dibattito che seguirà 

Špeter_San Pietro al Natisone
Občinska sejna dvorana_Sala Consiliare

9.6.2016 ob 20. uri_alle 20.00
 
OKROGLA MIZA_TAVOLA ROTONDA 

NAŠA PRIHODNOST V NAŠIH ROKAH
ideje, orodja in primeri dobre prakse za skladen razvoj teritorija

IL NOSTRO FUTURO NELLE NOSTRE MANI

idee, strumenti e buone pratiche per uno sviluppo armonico del territorio
 

sodelovali bodo_interverranno

Rudi Pavšič,
Predsednik Slovenske kulturno gospodarske zveze
Presidente SKGZ – Unione culturale economica slovena

Stefano Balloch, 
Župan Občine Čedad, Predsednik Nediške medobčinske zveze
Sindaco del Comune di Cividale del Friuli, Presidente UTI del Natisone


Uroš Brežan,
Župan Občine Tolmin, Državni svetnik
Sindaco del Comune di Tolmino, Membro del Consiglio di Stato 

Cristiano Shaurli,
D
eželni odbornik za kmetijske in gozdne vire
Assessore regionale alle risorse agricole e forestali

povezuje_moderatore
Stefano Predan,
Pokrajinski tajnik Kmečke zveze
Segretario provinciale della Kmečka zveza – Associazione agricoltor
i 

pokroviteljstvo_patrocinio
Občina Špeter – Comune di San Pietro al Natisone
 


delovna jezika_lingue di lavoro
: 
slovenščina in italijanščina s simultanim tolmačenjem_sloveno e italiano con traduzione simultanea

Info: cedad@skgz.org – tel. +39 0432 731386