POČASTITVE IN DRUGO DELO

1910 je postal častni član videmskega stolnega kapitlja

1912 kanonik, potem papežev tajni komornik

član škofijskega odbora za cerkveno umetnost

škofijski kolavdator cerkvenih zvonov

sodnik-porotnik pri sodišču v Vidmu

1923 izvoljen v izvršni odbor Ljudske stranke

1925 so ga cerkveni krogi (in menda tudi svetni) predlagali za goriškega nadškofa namesto

dr. F. B. Sedeja, a je odločno odklonil (Trinkov koledar 1968, 51-53).