Beneški Slovenci. – Ljudski glas, 1883, št. 6, 14, 18.

Narodne stvari. I. Vedomec. IV. Divje žene ali Krivopjete. – Ljubljanski zvon, 4, 1884, str. 40-41, 229-232. (S posnetkom 8 pripovedk o divjih ženah). (Ponatis v Spisi, 1964, 221-226; delni natis v Slovenska čitanka za prvi razred srednjih šol, 1910, str. 99-100 in isto v letu 1913).

Dell’origine degli Sloveni nel Friuli. – Pro Slavia (Čedad), 1886. (Priložnostni list Pro Slavia, zbirka za poplavljenjnce v Erbeški dolini, 8. julija 1886).

A proposito di storielle popolari. – Pagine Friulane (Udine), 2, 1889, str. 95.

Listina iz leta 1170-1190. (Pergamena dell’anno 1170). V spomin umeščevanja č. g. Jožeta Gožnjaka v župnijo Sv. Marije v Dreki, izdala D. Ivan Trinko in D. Jožef Jušič. (Videm (Udine) : Tipografia Del patronato, 1890.). (Trinkova listina iz l. 1170-1190).

Peter Podreka. Beneško-slovenski rodoljub in pesnik. – Ljubljanski zvon, 10, 1890, št. 5, str. 280-287. (Podpis: Zamejski). (Z objavo 4 Podrekovih pesmi).

Peter Podreka : beneško-slovenski rodoljub in pesnik / zapisal Zamejski. – V Gorici : A.M. Obizzi, 1890, 23 str. (Sign. 103496 H). (Poglej, če je posvetilo _______).

Eccidio d’Aquileja (Propad Ogleja) : faustissima nozze Cloding-Herzen. – [Udine : Tipografia del patronato, 1896]. – 35 str.

Čestitim ‘Slovenkinim’ sotrudnicam v prevdarek. – Slovenka, 1, 1897, št. 19, str. 5-8. (Podpis: Branko. Avtorja razrešila Marja Boršnik). (Pisatelj poziva sodelavke lista, naj pišejo tudi o praktičnih vprašanjih in naj bodo previdne v ljubezenski beletriji).

Naši literarni boji. – Slovenska, 1, 1897, št. 25, str. 7-9. (Podpis: ab. Avtorja razrešila Marja Boršnik). (Pisec obsoja nelepo borbo med starimi in mladimi slov. književniki (realisti – naturalisti)).

”Responsable” par la princesse Olga Cantacuzène-Alteri, Paris, 1897. – Slovenka, 1, 1897, št. 17, str. 11. (Podpis: ab. Avtorja razrešila Marja Boršnik). (Poročilo o romanu).

K poroki Musoni – Velišić. – Slovenka, 50, 1897, št. 11, str. 10. //Pesem?)

K poroki Musoni – Velišić (K poroki prof. dr. Franceta Musonija z blagorodno gdč. Emilijo Velišićevo – Nozze del. Prof. dott. Francesco Musoni – Emilia Veliscig). – [Udine (Videm)] : [Tipografija Del Patronato], [1897]. – 8°. ____(pesem?)____

Prijatelju. – Udine, 1897, __________________(pesem?)

Beneška Slovenija : črtice. – Dom in svet, 11, 1898, št. 2, str. 48-52; št. 3, 83-86; št. 6, 185-187 (ali 189?); št. 7, 213-216; št. 8, 246-253. (Podpis: I.T.). (Ponatis v Spisi, 1964, str. 227-260). ______________________________________

Narodna pravljica. Zapisal Ivan Trinko. – Dom in svet, 11, 1898, št. 8, str. 252-253. (V beneški slovenščini).

O modernem duhu. – Slovenka, 2, 1898, zv. 13, str. 295-302; zv. 14, str. 320-325. (Podpis: Branko. Avtorja razrešila Marja Boršnik).

Vincencina de Felice Lancellotti. – Slovenka, 2, 1898, št. 7, str. 161-163. (Podpis: a.). (Nekrolog).

Gille, Philippe: Paris par Emile Zola. Prevel a-b [Ivan Trinko]. – Slovenka, 2, 1898, št. 9, str. 206-211. (Prevod iz lista Figaro, 3.3.1898). ________________________

L’art et la morale. J. Hetzel, Paris, 1898. – Slovenka, 2, 1898, št. 11, str. 261-262. (Podpis: ab. Avtorja razrešila Marja Boršnik). (O knjigi Ferdinanda Brunetiera).

Giuseppe Loschi: Resia. Paese, abitanti, parlate. Udine. – Dom in svet, 12, 1899, št. 3, str. 96. (Podpis: T.).

Italski Slovenci. – Edinost (Trst), 24, 1899, št. 36-38. (Prevod iz češčine, prevajalec Dragotin Lončar).

Čedadský sjezd na památku Pavla Diakona. – Slovanský přehled (Praha), 1, 1899, št. 1, str. 26-28. (Ivan Trinko).

Italští Slovinci. – Slovanský přehled (Praha), 1, 1899, str. 223-229.

Polemica. – Patria del Friuli (Udine), 1899, (2.8.).

Vlaši a Slované. – Slovanský přehled (Praha), 2, 1900, št. 7, str. 312-316. (Ivan Trinko).

Beneška Slovenija. Prirodoznanski in zgodovinski opis. Spisal S. Rutar. – Dom in svet, 13, 1900, št. 9, str. 284-285.

Un poeta sloveno – Francesco Prešeren : in occasione del primo centenario della sua nascita. – L’Ateneo (Roma), 1901, št. 4 (22.2.).

Il Matajur

N.V.Gogolj: Taras Bulba. Romanzo tradotto dal russo da G. Trinko, Udine: Tipografia del Patronato 1902. (Poročilo o delu v Dom in svet, 15, 1902, 4, str. 250; tudi Anton Aškerc v Ljubljanski zvon, 1902, str. 280).

A proposito di ”Missus” (Vitorio Franz). (Uvodna beseda in razlaga), Videm, 1903, str. ____ __.

Divagazioni cosmologiche intorno alla natura dei corpi. – Atti dell.Accademia di scienze lettere e arti di Udine, Ser. III, vol. 11, 1903-1904, str. 159-197?. (Giovanni Trinko). (Tudi separat, izvod v NUK-u preživel padec letala).

Intermezzi della vita. Rime di Giuseppe Ellero, Videm, 1904, str. ___________

Gli studi del prof. Baudouin de Courtenay sui dialetti slavi del Friuli. – Atti della Accademia di scienze lettere e arti di Udine, Ser. III, vol. 12, 1904-1905 (1906), str. 85-94. (Giovanni Trinko). (Posebni odtis, 1906, 12 str.).

Beneški Slovenci. – Koledar Družbe sv. Mohorja (Celovec), 1905, str. 77-79.

Božič beneškega Slovenca. – Slovenec, 33, 1905, št. 293, priloga.

Z italské Slovenie. – Slovanský přehled (Praha), 8, 1906, str. 271-276.

Hajdimo v Rezijo! – Dom in svet, 20, 1907, št. 6, str. 272-274; št. 7, str. 310-314; št. 9, str. 419-422; št. 10, str. 450-454; št. 11, str. 512-515. (Ponatis v Spisi 1964, str. 261-297).

K umeščenju novega šentlenardskega župnika G. Ivana Petričiča dne 15.novembra 1908 / [udani prjatelj Ivan Trinko]. – Udine : Tipografia del Patronato, 1908. – 5 str. (Pozdravni nagovor).

Beneški Slovenci. – Koledar Družbe sv. Cirila in Metoda, 22, 1908, str. 61-68. (Podpis: Potovalec. Avtorja razrešil Dušan Kermavner).

Jacopo Tomadini e la musica sacra in Friuli : in memoria del 25° anniversario dell’illustre Maestro sua morte / Giovanni Trinko. – Atti della Accademia di Udine, Ser. III, vol. 15, 1908-1909 (Udine), 1910, str. [3]-38. (Tudi separat, 36 str.).

Dopisy z Italie. – Slovanský přehled (Praha), 12, 1910, _________ (Navedek Jevnikar, ima prav?).

De Universalibus – Lectiones logicae, (Videm), 1910, str. ___________.

Dr. A. De Benedetti: Verso la Meta (K cilju). Torino 1911. – Dom in svet, 25, 1912, št. 2, str. 74. (Ocena dela, tematika – šolstvo).

Giovanni Battista de Giorgio : filosofo friulano / Giovanni Trinko. – Atti dell.Accademia di scienze lettere e arti di Udine, Ser. IV, vol. 3, 1912-1913 (1913), str. [67]-87.

San Pietro e la valle del Natisone / G. Trinco. – Guida del Friuli di Olinto Marinelli, Udine, 1912, str. 620-6–_____________.

Le valli dell’ Aborna, del Cosizza e dell’Erbezzo / G. Trinco. – Guida del Friuli di Olinto Marinelli, Udine, 1912, str. 6—688.

Guida delle Prealpi Giulie, 1912. (A Rejec: Domači kraji pod Matajurjem, Trinkov koledar 1968, povzetek Trikovega teksta, str. 77-91 : ilustr.).

Il neo-scolastico G.B. de Giorgio. – Pensiero del Friuli (Videm), 1913, (10.5.), str. _______

La Serbia e la sua storia. – Vita e pensiero ((Milano), 1915, (20.11.), str. __________.

Saggi di antiche melodie liturgiche nei paesi italo-slavi. – Arte christiana (Milano), 3, 1915, str. _____________.

Questioni toponomastiche linguistiche. – Marzocco (Firenze), 1916, (24.12.).(V članku je zavrnil etimologiziranje Bruna Guyona).

Ancora questioni toponomastico-linguistiche. – Marzocco (Firenze), 1917, (18.3.). (Drugič zavrne Bruna Guyona).

Net trigesimo della morte di Riccardo della Torre, Čedad, 1917. (Priložnostni list In alto).

Peter Podreka : obrazi naših mož : v proslavo beneškega Slovenca. – Mladika, 3, 1922, št. 9, str. 273-275. (Ponatis v Spisi 1964, 299-305).

Beneška Slovenija. Zgodovinski obris. – Jadranski almanah za leto 1923, Trst, str. 115-120 (Ponatisi v: Glas  naroda 24, 1916, št. 102-109; Spisi 1964, str. 307-314).

Commemorazione di Jacopo Tomadini nel primo centenario della sua nascita. Videm, 1923. _ _ __________

Res, Alojzij: Ivan Trinko – Zamejski : pogovor s šestdesetletnikom. – Čas, 18, 1923-24, str. 58-62. (Ponatis pod naslovom Srečanje s Trinkom v Dan 1979, št. 87, str. 10-12; tudi v Trinkov koledar 1985, str. 31-40 : ilustr.).

La parlata slava (:resiana:) / cenni del Giovanni Trinko. – Marinelli, G.: Guida della Carnia e del Canal del Ferro, Tolmezzo : Carnia, 1924. – Str. 90-93 ; 18 cm. (Tudi separat). (Kratke pripombe o posebnostih rezijanskega narečja; Dapit).

/Uvod/. – V: Ellero, G.: Intermezzi della vita, 1925, str. ________.

Il problema massimo della filosofia contemporanea. – Atti della Accademia di Udine, Ser. V, vol. 5, 1925-1926 (1926), str. [123]-148. (Giovanni Trinko).

Nadškof mons. dr. Alojzij Pellizzo. – Koledar Goriške Mohorjeve družbe (Gorica), 1926, str. 51 : portret.

Grammatica della lingua Slovena. Ad uso delle scuole. – Gorizia : Tip. Cattolica, 1930. – 8°

A proposito del canto popolare (con nota della red) / Giovanni Trinko. – Ce fastu, 8, 1932, str. 115-118.

Zgodovina Beneške Slovenije. – Istra, 4, 1932, št. 10, str. 3.

Notizie su Giulio Quaglia, pittore / Giovanni Trinko. – Atti della Accademia di Udine, Ser. V, vol. 12, 1932-1933 (1934), str. [227]-259, [4] pril. : ilustr. (Separat, 32 str. + [4] pril : ilustr.).

Iz globočine [Glasbeni tisk] : prevzvišnemu knezu in nadškofu Fr. B. Sedeju v spomin / Ivan Trinko. – Trieste : [s. n.], 1935 (Trieste : Lit. De Rosa & Crisman). – 1 partitura (8 str.) ; 36 cm.

La filosofia ed il senso comune / Giovanni Trinko. – Atti della Accademia di Udine (Udine), Ser. V, vol. 13, 1933-1934 (1935), str. [117]-144. (Tudi separat).

Turner, William: Storia della filosofia : traduzione dall’inglese / speciale svogimento della filosofia italiana moderna a cura di Giovanni Trinko, Vol. 1: Filosofia antica e medioevale, Vicenza, 1935, ____________

Turner, William: Storia della filosofia : traduzione dall’inglese / speciale svogimento della filosofia italiana moderna a cura di Giovanni Trinko, Vol. 2: Filosofia moderna, Vicenza, 1935, ____________

E. Mons. Fortunato De Santa, Vescovo di Sessa Aurunca. – Ce fastu?, 14, 1938, št. 2, str. 100. (Podpis: g. tr.). (Separat, Udine, 1838, _______).

Giuseppe Ellero. – Ce fastu? 15, 1939, št. 4, str. 218-219.

Jakob Štelin. Glosa k 250-letnici beneškoslovenskega učenjaka. – Dom in svet, 51, 1939, št. 1-2, str. 96-97.

Storica politica, letteraria ed artistica della Jugoslavia / G. Trinko. – Udine :  Istituto delle edizione accademiche, [1940]. – (Udine : D. Del Bianco e Figlio). – 156 str. ; 22 cm.

Cerkvica sv. Antona v Mersi. – Koledar Družbe sv. Mohorja (Celje), 1940, str. 175.

Commemorazione della madre Maria Teresa Zanutta, superiora generale delle dimesse di Udine nell’anniversariodella sua morte / fatta da G.T.. – Udine, 1940, ___________

I dipinti di Giulio Qualia nella Cattedrale di Lubiana. – Le vie d’Italia (Milano), 47, 1941. (Tudi separat).

O rezijanskem govoru. – Trinkov zbornik, 1946, str. 39-41. (Ponatis še v Primorski dnevnik, 19, 1963, št. 21 (25.1.), str. 3).

O narodnih napevih. – Trinkov zbornik, 1946, str. 42-44.

O modroslovju. – Trinkov zbornik, 1946, str. 45-46. (Predavanje La filosofia ed il senso comune, odlomek prevedel Andrej Budal).

O monizmu. – Trinkov zbornik, 1946, str. 47-48. (Predavanje Il problema massimo della filosofia contemporanea, odlomek prevedel Andrej Budal).

Naše molitve. Molitvenik za Beneške Slovence. – Gorica : Samozaložba, 1951. – 298 str. ; 13 cm. (SBibl. = 298 str.!) (Dapit- Molitvenik v knjižni slovenščini in delno v latinščini. V nadiških nabožnih ljudskih pesmih opazimo nekatere ljudske prvine).

Naše molitve. Molitvenik za Beneške Slovence. – Gorica, Samozaložba, 1951. – 289 str. ; 13 cm. (Dapit- Molitvenik v latinščini in knjižni slovenščini z elementi narečja, tiskan z večjimi črkami).

Boter petelin in njegova zgodba : (pravljica iz Beneške Slovenije) / [zapisal Ivan Trinko] ; s slikami opremil Janez Trpin. – Ljubljana : Mladinska knjiga, 1952. [24] str. : ilustr. ; 24 cm. – (Cicibanova knjižnica). (5000 izvodov). (Ponatis v Spisi 1964, str. 215-219).

Moje življenje. – Koledar Družbe sv. Mohorja (Celje), 1953, str. 38-39 : s sliko.

O narodnih napevih. – Matajur (Videm), 5, 1954, št. 92 (1.-15.7).

Moje pesmi. – Primorski dnevnik (Trst), 10, 1954, št. 153 (30.6.).

Slovencem : (ob priliki koncerta ženske podružnice sv. Cirila in Metoda v Gorici 15. dec. 1895). – Matajur (Videm), 5, 1954, št. 52 (1.-15.7).

Spisi / Ivan Trinko; uredil Andrej Budal. – Trst : Založništvo Tržaškega tiska, 1964. – 314 str. + [14] f. pril. : ilustr. ; 221 cm. (Ob 100-letnici rojstva in ob 10-letnici smrti pesnika in buditelja beneških Slovencev. – Ivan Trinko / Andrej Budal: str. 7-21).

Kumasik pivnik ta jego druzi. – Ukrajinski prevod Botra petelina Vill’ Grimič 1968, (Brecelj, Marijan: Tkol, 1970, str. 107-109)).

Trinko nam govori / objavil Jožko Kragelj. – Trinkov koledar, 1972, str. 33-37. (Pismo Nataliju Monkarju 1903).

Ivan Trinko o svojem ljudstvu / objavil Jožko Kragelj (Jaka Slak). – Trinkov koledar 1975, str. 46-53 : ilustr.

Pismi dveh mož. – Trinkov koledar 1975, str. 59-67. (Faksimilirani pismi Virgila Ščeka Trinku in Ivana Trinka Ščeku, s komentarjem).

Č. g. Antoniju Bankiču novomašniku. – Trinkov koledar 1975, str. 79-80.

Beneška Slovenija ; Hajdimo v Rezijo! / Ivan Trinko ; [besedilo pripravil in spremni tekst napisal ter bibliografijo sestavil Marijan Brecelj]. – Celje : Mohorjeva družba, 1980. – 192 str. : ilustr. ; 18 cm + 1 zvd. – (Naši kraji ; 3). (Beneška Slovenija in Rezija / Marijan Brecelj,  str.97-160. Beneškoslovenska in rezijanska bibliografija : izbor / Marijan Brecelj: str.161-192.  Motivi iz Beneške Slovenije so delo Staneta Kumarja. Priloženi zemljevid je povzet po večjem zemljevidu Jakoba Medveda).

Star pas, modra mačka an vuk : ljudska pravljica, ki jo je zapisal Ivan Trinko. – Novi Matajur, 1993, št. 43 (11.11.), str.10.

Nabožne pesmi = Canti sacri [Glasbeni tisk] / Ivan Trinko ; zbrala in uredila, a cura di Irena Pahor. – [Trst] : Zveza cerkvenih pevskih zborov, 2004. – 1 partitura (73 str.) : ilustr.