Biblioteka SAZU:
R26 (III/5451) Trinko, Ivan: [Koncept odgovora na repliko prof. Guyona], (1 A4, 7 A5, 5 lističev, vse italijanščina).