Naši paglavci : črtice in slike iz beneško-slovenskega pogorja / Ivan Trinko ; (risbe Franc Gorše). – V Gorici : Goriška Mohorjeva družba, 1929, – 99 str. : ilustr. (Tolmač za besede iz beneškega narečja: str.[100]). (Ponatis v Spisi, 1964, str. 129-213; ponatis tudi v Novi Matajur, 2003, št. 16-49 (17. apr. 2003-18. dec.2003); 2004, št. 1-26 (8- jan-1. jul.2004).

Paglavski popoldan. – Trinkov zbornik, 1946, str. 30-38. (Odlomek iz Naši paglavci).

Bratec in sestrica : [črtica]. – V: Misli (Kew (VIC)), 15, 1966, št. 10, str. 300-301; št. 11, str. 332-333.

Pastirci / ilustriral Klavdij Palčič. – Dan (Trst), 4, 1974, št. 6, str. 20-23 : ilustr.