Sorodni duši. – Trinkov koledar 1973, str. 55-56. (Trinkovo pismo Antonu Coffolu (Kofolu) z dne 4.12.1921).