Vita vitae meae. – LZ, 1885, 186. (Beležka o Trinkovem prevodu Tavčarjevega dela v italijanščino).

Il signor di Valpacifica. – LZ, 1886, 191. (Levec, Fran). (Beležka o Trinkovem prevodu Stritarjevega Gospoda Mirodolskega v italijanščino).

Levec, Fran: Dalla vita. Novella Slovena. – LZ, 1889, 384. (Podpis: an.). (Beležka o Trinkovem prevodu A. Kodrove povesti Iz življenja v italijanščino).

Rutar, Simon: Listina iz leta 1170-1190. V spomin umeščevanja č. g. Jožeta Gožnjaka v župnijo Sv. Marije v Dreki, izdala D. Ivan Trinko in D. Jožef Jušič. Tiskarna Del patronato v Vidmu, 1890.). – LZ, 1890, 701-702. Podpis: S.R.).

Koblar, Anton: Listina iz l. 1170-1190. – DIS 4, 1891, 2, 93. (Podpis: A.K. Vsebuje tudi slovenska krajevna in osebna imena. Objavila Ivan Trinko in Jožef Jeršič, 1890).

Lampè, Evgen: Poezije. Zložil Zamejski. V Gorici, 1897. – Slovenec, 25, 1897, št. 145, str. 2-3. (Podpis: E.L.).

Jesenko, Dragotin Doksov: Poezije. Zložil Zamejski. – Ljubljanski zvon, 17, 1897, št. 8, str. 508-510.

Medved, Anton: Poezije, zložil Zamejski, Gorica 1897. – Dom in svet, 10, 1897, 12, 378-379

I.B.: Poezije. Zložil Zamejski. – Vienac (Zagreb), 29, 1897, 28, str. 454.

[Bartol – Nadlišek, Marica]; Slovanska knjižnica 60-61. – Slovenka, 1, 1897, št. 12, str. 9-10. (O Trinkovih Poezijah).

Jesenko, Dragotin: Poezije. Zložil Zamejski. – LZ, 1897, 508-510.

Italijanska kritika o Zamejskem. – Slovenka, 1, 1897, št. 12, str. 9-10. (Iz ocen Zamejskega Propad Ogleja, v Cittadino italiano in I. Friuli. Med tekstom zadnji del speva: Propad Ogleja).

Šlebinger, Janko: Poezije. Zložil Zamejski, V Gorici 1897. – Nada, 3, 1896-97, 19, 296-297. (Podpis: Milinsin).

L’Ateneo. – LZ, 1901, 290-291. (O Trinkovem članku o Prešernu v tem listu, 1901, št. 4).

N.V.Gogolj: Taras Bulba. Romanzo tradotto dal russo da G. Trinko. Udine 1902. – Dom in svet, 15, 1902, št. 4, str. 250.

Medved, Anton: Koledar Družbe sv. Mohorja za l. 1905. – DIS 18, 1905, 1, 50-51. (Podpis: A.M.) (Ivan Trinko: Beneški Slovenci).

Ivan Trinko: Naši paglavci, Gorica 1929. – Slovenec, 57, 1929, št. 280, str. 7. (Ocena).

Budal, Andrej: Ivan Trinko: Naši paglavci, Gorica 1929. – Ljubljanski zvon, 50, 1930, št. 10, str. 638. (Ocena).

Debevec, Jože: Ivan Trinko: Grammatica della lingua Slovena ad uso delle scuole. Gorizia 1930. – DIS 44, 1931, 5/6, ovitek.

Lovrenčič, Joža: Ivan Trinko: Naši paglavci. Črtice in slike iz beneško-slovenskega pogorja. – DIS, 43, 1930, ¾, 118-119.

Lovrenčič, Joža: G. Trinko: Storia politica, letteraria ed artistica della Jugoslavia. Udine 1940. – DIS 62, 1940, 6, 376-379.

Bednařik, Rado: Jugoslavija v italijanski knjigi. – Slovenec, 68, 1940, št. 45, str. 8. (Podpis: R.B.). (Ocena knjige: I. Trinko: Storia politica, litteraria ed artistica della Jugoslavia, Udine 1940).