Ivan Trinko_Nabožne pesmi

zbrala in uredila Irena Pahor _ Trst, Zveza cerkvenih pevskih zborov 2004

Ricerche su Ivan Trinko

a cura di Pietro Zovatto. Edizione dell'Amministrazione Provinciale di Udine 1986

Ivan Trinko

Joško Kragelj

Ivan Trinko_Poeta e scrittore della Slavia veneta

Fedora Ferluga-Petronio, Padova, Centro Studi Europa Orientale 1984

Trinkov simpoziji v Rimu

Slovenska bogoslovna akademija v Rimu 1985

Ivan Trinko

Romano Specogna, Alfeo Mizzau, Antonio di Rito _ Edito a cura della Comunità delle Valli del Natisone 1974

Odgovori urednika: Listnica. – Ljubljanski zvon, 5, 1885, ovitek št. 3; 1887; ovitek št. 2; 1888, ovitek št. 8; 1891, str. 575-6; 1892, str. 388; 1894, str. 640.).

Rutar, Simon: Ivan Trinko: Italšti Slovinci. – Ljubljanski zvon, 9, 1899, str. 186-187. (Pospos: S.R.). (O Trinkovem članku v Slovanskem přehledu).

Černý, Adolf: Z Videmu. – Slovanský přehled (Praha), 6, 1903, št. 1, str. 28-30. (O Trinku in Reziji).

Černý, Adolf: Ivan Trinko : básník a buditel itaských Slovenců. – Slovanský přehled (Praha), 7.1905, št. 8, str. [337]-340 : portret.

Profesor Ivan Trinko. – Dom in svet, 19, 1906, št. 6, str. 384 : portret.

Ilešič, Fran: Iz Slovanskega Přehleda. – Ljubljanski zvon, 1906, str. 256. (Tudi o Trinkovem članku o Slovencih v Italiji).

Prof. Ivan Trinko. – DIS 19, 1906, 6, 384. (Brez podpisa).

Kosovel, Srečko: Trinko-Zamejski. (K sobotnemu predavanju v društvu ‘Soča’ v Ljubljani). – Jutro, 4, 1923, 96, str. 6. (Poročilo o predavanju Jožeta Lovtenčiča o pesniku Ivanu Trinku).

Res, Alojzij: Oče beneških Slovencev. Ob šestdesetletnici Ivana Trinka (1863-1923). – Mladika, 4, 1923, 5, str. 168-170.

Lovrenčič, Joža: Zamejskemu ob šestdesetletnici. – Koledar Goriške matice, (Gorica), 1924, 24. (Pesem).

Lovrenčič, Joža: Ivan Trinko-Zamejski. (Ob pesnikovi šestdesetletnici). – Koledar Družbe sv. Mohorja, 1924, 94-95.

Res, Alojzij. – Čas, 1925, str. 94-95. (O Trinkovi bibliografiji);

Res, Alojzij: Gregorčič Zamejskemu. – Dom in svet, 41, 1928, št. 8, str. 248-250. (Enajst dopisov 1895-1902 Ivanu Trinku, s komentarjem).

Res, Alojzij: Gregorčič Zamejskemu. – Dom in svet, 41, 1929, 8, 248-250. (O korespondenci).

_________. – Istra, 1932, št. 10 (4.3.) (K zgodovini Beneških Slovencev).

Bekar-Esen, Milan: Ivan Trinko Zamejski. – Odmevi slovanskega sveta, 2, [1933], knjiga 4, str. 105-109.

Budal, Andrej: Ivan Trinko sedemdesetletnik. – Koledar Goriške maice, 1933, str. 61-64 : portret. (Podpis: Slavko Slavec).

Lovrenčič, Joža: Ivan Trinko-Zamejski : (ob sedemdesetletnici) / J.L. – Ponedeljski Slovenec, 6, 1933, št. 4, str. 3 : portret.

Lovrenčič, Joža: Pesnik Ivan Trinko-Zamejski. – Mentor, 20, 1932-33, št. 7/8, str. 174-178 : portret.

_____. ­– Istra, 1933, (27.1.), str. 5 (O Trinku 70-letniku).

Budal Andrej: Trinku:::::/ Slavko Slavec – Koledar Goriške matice, 1933, str. ____________

Bekar, Milan: Ivan Trinko Zamejski. (Ob njegovi sededesetletnici). – Odmevi slovanskega sveta, 2, 1933, št. 4, str. 105-109.

Lovrenčič, Joža: Ivan Trinko Zamejski. (Ob njegovi sededesetletnici) / J.L. – Ponedeljski Slovenec, 6, 1933, 4, 3.

Lovrenčič, Joža: Pesnik Ivan Trinko-Zamejski. Ob sedemdesetletnici. – Mentor, 20, 1932-33, 7/8, 174-178.

Ivan Trinko – Zamejski. – Glas naroda, 2, 1936, št. 99, str. 6.

Lovrenčič, Joža: Msgr. Ivan Trinko – osemdesetletnik. – Dom in svet, 55, 1943, str. 154-156.

Lovrenčič, Joža: Msgr. Ivan Trinko osemdesetletnik. – Dom in svet, 55, 1943, Zbornik I, 154-156.

Ob osemdesetletnici Ivana Trinka. – Slovenec, 71, 1943, št. 20, str. 5. : ilustr.

Pevec pozabljene dežele. – Slovenčev koledar, 1944, str. 110-112 : ilustr. (Ob 80-letnici msgr. Ivana Trinka-Zamejskega).

Budal, Andrej: Ivan Trinko in umetnost. – Umetnost, 9, 1944-45, št. 4, str. 116-118 : ilustr.

Bačer, Karel: Gregorčičeve še neobjavljene prigodnice. – Dom in svet, 56, 1944, zbornik II, 29-31 + priloga. (Pesmi tudi Ivanu Trinku).

Budal, Andrej: o umetniku. – 1944-45, ____________

Trinkov zbornik / [uredila Josip Birsa in Andrej Budal]. – Trst : Gregorčičeva založba, 1946. – 135 str. : ilustr. ; 25 cm.

A.G.: Trinkov učenec – Italijan piše: Ivan Trinko – velikan. – Primorski dnevnik, 2, 1946, št. 327 (26.6.).

Budal, Andrej: Po ravni poti. (Ob liku Ivana Trinka). – Trinkov zbornik, 1946, str. 49-64.

Budal, Andrej: Ivan Trinko in umetnost. – Trinkov zbornik, 1946, str. 65-70 : ilustr.

Finžgar, Fran S.: Monsignoru profesorju Ivanu Trinku ob biseromašniškem jubileju. – Trinkov zbornik, 1946, str. 11-12.

Ivan Trinko, naš jubilant.– Ljudski tednik (Trst), 1, 1946, št. 23 (28.6.), str. 4 : ilustr.

Legiša, Lino: Jubilej Ivana Trinka-Zamejskega. – Slovenski poročevalec, 7, 1946, št. 142 (20.6.).

Svetek, Lev – Zorin: Pri Ivanu Trinku-Zamejskem. – Slovenski poročevalec, 7, 1946, št. 145 (25.6.) : ilustr.

Šček, Virgil: Prvič pri Trinku. – Trinkov zbornik, 1946, str. 79-81.

Zorzut, Ludvik: Trinko – glasbenik. – Trinkov zbornik, 1946, str. 71-74.

Zorzut, Ludvik: Na Trinkovem domu. – Trinkov zbornik, 1946, str. 82-91.

Lovrenčič, Joža: Ivan Trinko – biseromašnik. – Koledar Družbe sv. Mohorja (Celje), 1947, str. 131. (Podpis: Rejec).

Lovrenčič, Josip: Msgr. Ivanu Trinku Zamejskemu ob njegovi biserni maši. – Koledar Družbe sv. Mohorja (Celje), 1947, str. 130. (Podpis: Joža Nadižar). (SBibl ima: I.K.Rejec: str. 131, kaj je prav ________________).

Pevcu Slovenske Benečije. – Soča, 2, 1948, št. 25 (31.1.), str. 5 : ilustr.

Beneški Slovenec: Simbol beneških Slovencev. – Soča, 4, 1950, št. 155 (29.7.).

Tominec, Ivan: Ivan Trinko-Zamejski. – Primorski dnevnik (Trst), 6, 1951, št. 193 (17.8.).

Moder, Janko: [Ivan Trinko]. – Koledar Družbe sv. Mohorja (Celje), 1953, 38. (Brez podpisa).

Bednarik, Rado: ”To je mož”! – Matajur (Videm), 4, 1953, št. 57 (16.1.). (Podpis: r.b.). (O življenju in delu Ivana Trinka).

Borko, Božidar: Devetdesetletnica Ivana Trinka. – Slovenski poročevalec, 14, 1953, št. 20 (25.1.). (Podpis: B.B.).

Budal, Andrej: Msgr. Ivan Trinko Zamejski – danes devetdesetletnik. – Primorski dnevnik (Trst), 9, 1953, št. 22 (25.1.): s sliko.

Budal, Andrej: Vrhu gore hrast : ob devetdesetletnici Ivana Trinka. – Jadranski koledar, 1953, str. 49-50 : s sliko.

Glas Beneške Slovenije. – Soča (Gorica), 7, 1953, št. 285 (24.1.). (90-let Ivana Trinka).

Ivan Trinko-Zamejski 90-letnik. – Slovenski Jadran, 2, 1953, št. 4 (23.1.), str. 8 : s sliko.

Lepo uspela Trinkova proslava v Gorici. – Soča (Gorica), 7, 1953, št. 286 (31.1.) : s sliko.

Msgr. Ivan Trinko in njgova umetnost. – Matajur (Videm), 4, 1953, št. 57 (16.-31.1.) : s sliko.

Msgr. Prof. Ivan Trinko – glasbenik. – Matajur (Videm), 4, 1953, št. 57 (16.-31.1.) : ilustr.

Ob devetdesetletnici mons. Ivana Trinka. – Matajur (Videm), 4, 1953, št. 57 (16.-31.1.), : s sliko.

Simbol beneških Slovencev. – Matajur (Videm), 4, 1953, št. 57 (16.-31.1.), : s sliko.

Zorzut, Ludvik: Ivan Trinko pesnik beneških Slovencev – 90-letni jubilant. – Primorske novice, 7, 1953, št. 5 (30.1.) : s sliko. (Podpis: l.z.).

Zorzut, Ludvik: Ivan Trinko-Zamejski pesnik Beneške Slovenije ima 90 let. – Soča (Gorica), 7, 1953, št. 285 (24.1.) : ilustr. (Podpis: l.z.).

Bitežnik, Joža: † Ivan Trinko-Zamejski. – Izvestje drž. Srednjih šol s slov. učnim ezikom v Gorici za 1952/53 in 1953/54 (1954), str. 31-34 : s sliko.

Borko, Božidar: Ivanu Trinku-Zamejskemu v spomin. – Slovenski poročevalec, 1954, 15 št. 154 (3.7.).

Budal, Andrej: Najstarejši slovenski pesnik Ivan Trinko-Zamejski umrl v 92. letu starosti. – Primorski dnevnik (Trst), 10, 1954, št. 152 (29.6.) : s sliko.

Ivan Trinko Zamejski. – Ljubljanski dnevnik, 4, 1954, št. 150 (29.6.) : s sliko.

Ivan Trinko Zamejski. – Slovenski poročevalec, 15, 1954, št. 151 (29.6.) : s sliko.

Ivan Trinko-Zamejski je umrl. 25. januarja 1863 – 26.junija 1954. – Soča (Gorica), 8, 1954, št. 360 (3.7.) : ilustr.

Msgr. Ivan Trinko-Zamejski. – Družina, 3, 1954, št. 140 (18.8.).

Na zadnji poti našega pesnika in učitelja. – Matajur (Videm), 5, 1954, št. 92 (1.-15.7). : ilustr.

Ob Vašem grobu se zaklinjamo, da ne bomo prenehali z borbo za naše pravice. – Primorski dnevnik (Trst), 10, 1954, št. 154 (1.7.). : ilustr.

Pokopali smo najstarejšega slovenskega pesnika (Ivan Trinko-Zamejski 1863-1954). – Večer, 10, 1954, št. 156 (5.7.).

Premrov, Jože: † Ivan Trinko Zamejski. – Organizacijski vestnik CMD, 5, 1954, št. 4-6, str. 36-40 : s sliko.

Rejec, Albert: Hrast Beneške Slovenije. – Rodna gruda, 1, 1954, št. 6, str. 129 : s sliko.

Umrl je Ivan Trinko. – Matajur (Videm), 5, št. 92 (1.-15.7) : s sliko.

Umrl je mož. – Slovenski Jadran, 3, 1954, št. 27 (2.7.), str. 7 : s sliko.

Zorzut, Ludvik: Ivanu Trinku. – Koledar Družbe sv. Mohorja za leto 1955 (1954), str. 58-60 : s sliko.

Mons. Ivan Trinko Zamejski : Sacerdotes in pace. – V: Omnes unum (Buenos Aires), 1,  1954, št. 3, str. 81-82. (Nekrolog).

Zorzut, Ludvik: Ivanu Trinku : ob devetdesetletnici. – Koledar Družbe sv. Mohorja (Celje), 1954, str. 58-60 : portret.

I., N.: Msgr. Ivan Trinko – devetdesetletnik. – Koledar zbornik svobodne Slovenije (Buenos Aires), 1954, str. 61-62. (Podpis: N.I.).

J., N.: † Msgr. Ivan Trinko. – Zbornik koledar svobodne Slovenije (Buenos Aires), 1955, str. 60 : ilustr. (Podpis: N.J.)

Zorzut, Ludvik: † Ivan Trinko. – Koledar Družbe sv. Mohorja (Celje), 1955, str. 99-100.

Savnik, Roman: Stiki Simona Rutarja z Ivanom Trinkom. – Bori, 1, 1955, št. 5-6, str. 346-351.

Budal, Andrej: Žalost pod Matajurjem : z zadnje poti velikega beneškega Slovenca ”profesorja” I. Trinka. – Jadranski koledar, 1955, str. 166-169 : s sliko.

Zorzut, Ludvik: Ivan Trinko. – Koledar Mohorjeve družbe, 1955, str. 99-100 : s sliko.

Bitežnik, Joža: † Ivan Trinko-Zamejski. – Izvestje državnih srednjih šol s slov. učnim jezikom v Gorici, 1954, str. 31-34.

Kacin Anton: Gregorčičeva pisma Ivanu Trinku. – Koledar Mohorjeve družbe (Gorica), 1957, str. 126-127.

Ivan Trinko – buditelj beneških Slovencev in prosvetitetlj : ob 95. letnici njegovega rojstva. – Soča (Gorica), 12, 1958, št. 4 (25-1.) : s sliko.

Miazzo, Olanda: Le “Poezije” di Ivan Trinko / tesi di laurea di Olanda Miazzo ; relatore Arturo Cronia. – Padova : [O. Miazzo, 1960]. – 154 str. s pesnikovo sl. ; 27 cm. (Tipkopis. – Na nasl. str.:  Università degli studi di Padova, Facoltà di lettere e filosofia).

Dolga, plodna življenjska pot buditelja beneških Slovencev : ob stoletnici rojstva Ivana Trinka-Zamejskega. – Primorski dnevnik, 19, 1963, št. 21 (25.1.), str. 3 : ilustr. (N njegovo perorisbo: Ulica).

Kratek seznam Trinkovih del. – Primorski dnevnik, 19, 1963, št. 21 (25.1.), str. 3.

Ivan Trinko-Zamejski : (Ob 100-letnici rojstva). – Književni glasnik MD, 7, 1963, št. 1, str. 9 : ilustr.

Kragelj, Jožko: Ivan Trinko : (ob stoletnici rojstva). – Nova pot, 15, 1963, št. 11-12, str. 636-647.

Pahor, Boris: Ogledalo naše vesti. – Primorski dnevnik, 19, 1963, št. 21 (25.1.).

Stoletnica rojstva Ivana Trinka. – Matajur, 14, 1963, št. 1 (16.1.).

Trinkova stoletnica. – Primorski dnevnik, 19, 1963, št. 17 (20.1.) : s sliko.

Spisi / Ivan Trinko ; uredil Andrej Budal. – Trst : Založništvo tržaškega tiska, 1964. – 314 str.,    [14] f. pril. : ilustr. ; 20 cm. (Ivan Trinko / Andrej Budal: str. 7-21.).

Budal, Andrej: Borba s tremi dobami : (ob deseti obletnici smrti Ivana Trinka). – Matajur, 15, 1964, št. 12 (1.7.).

Dolenc, Jože: Dve Trinkovi obletnici. – Koledar Mohorjeve družbe, 1964, str. 113-114.

Kragelj, Jožko: Italijanska slavistika o Ivanu Trinku : [po članku] / Jožef Kragelj. – Misli (Kew (VIC)), 13, 1964, št. 6, 170-171 : ilustr.

Kragelj, Jožko: Ivan Trinko in pesnik Gregorčič : [po članku] / Jožef Kragelj. – Misli (Kew (VIC)), 13, 1964, št. 7, str. 202.

Popis Trinkove knjižnice. – Ljubljana : Biblioteka Slovenske akademije  znanosti in umetnosti, 1965. – 16 str. ; 29 cm. (Strojep. avtogr.).

Vilhar, Srečko: Veličina Ivana Trinka-Zamejskega. – Vestnik, Koper, 1965, št. 21-22, str. 2. (O razstavi: Beneški Slovenci v besedi in podobi).

Brecelj, Marijan: Ivan Trinko in Mohorjeva družba. Deset neobjavljenik pisem Ivanu Trinku Zamejskemu. – Koledar Goriške Mohorjeve družba, 1967, str. 49-58. (Janez Hutter, Š. Janežič, Vekoslav Legat, Simon Janežič, Jožef Rozman. (Podpis: n.j.).

N.J.: Ivan Trinko in Mohorjeva družba : deset neobjavljenih pisem Ivanu Trinku – Zamejskemu. –  Koledar (Gorica), 1967, str. 49-58 : ilustr.

Ivan Trinko-Zamejski, njegov neminljivi lik. Ob 105-obletnici rojstva. – Matajur, 1968, št. 2 (31.1.) : ilustr.

Kragelj, Jožko: Moje prvo srečanje z Ivanom Trinkom. – Trinkov koledar, 1968, str. 35-50. (podpis: Pepac).

Cuffolo, Anton: Osemdesetletnica mons. Ivana Trinka / objavila Lida Bezlaj. – Trinkov koledar, 1969, str. 39-42.

Kragelj, Jožko: Ivan Trinko : ob petnajstletnici smrti. – Koledar G;M, 1969, str. 143.145 : s sliko.

Kragelj, Jožko: Ivan Trinko, voditelj in učitelj beneških duhovnikov. – Trinkov koledar, 1969, str. 97-101.  (Podpis: Pepac).

Rejec, Albert: Trinko. – Trinkov koledar, 1969, str. 49-71.

Kragelj, Jožko: Ivan Trinko : ob petnajstletnici smrti. – Koledar (Gorica), 1969, str. 143-145 : ilustr.

Kragelj, Jožko: Ivan Trinko in Marija. – Trinkov koledar 1971, str. 40.45.

Kragelj, Jožko: Ivan Trinko in otroci. – Trinkov koledar, 1971, str. 45-49.

Birtig, Valentin: Spomini na našega očaka Ivana Trinka. – Trinkov koledar 1973, str. 74-77. (Podpis: Zdravko).

Cenčič, Miro: Postavimo spomenik Ivanu Trinku. – Primorske novice (Koper), 1973, št. 27 (29.6.), str. 3. (Podpis: MIR).

Ivan Trinko-Zamejski : ob 110 letnici rojstva. – Matajur (Viden), 24, 1973, št. 2, str. 3 : ilustr.

Kacin, Anton: Ivan Trinko : predavanje. – Utripi (Trst), 1973, december, str. 8-16 : ilustr.

Kacin, Anton: Nekaj spominov na Ivana Trinka : za 110-letnico rojstva. – Mladika (Trst), 17, 1973, št. 2, str. 22-23.

Kragelj, Jožko: Ivan Trinko in duh. Anton Kufolo-Čedermac. – Trinkov koledar, 1973, str. 38-46. (Z objavo voščila Trinku ob njegovi 80-letnici in Nepopoln seznam spisov msgr. Ivana Trinka, sestavil Anton Cuffolo (Kofol)).

Kragelj, Jožko: Ivan Trinko, učitelj beneških Slovenvcev. – Ognjišče, 9, 1973, št. 10, str. 37-38 : ilustr.

Kragelj, Jožko: Rodovnik Ivana Trinka. – Trinkov koledar, 1973, str. 31-36.

Specogna, Romano: Monsignor Ivan Trinko : 1863-1954 : commemorazione tenuta in S. Pietro al Natisone il 26 giugno 1974 nel ventesimo della morte / R. Specogna, A. Mizzau, A. Di Rito. – [S. l.] : Comunità delle valli del Natisone, 1974.  – 30 str. : ilustr. ; 24 cm.

Bednarik, Rado: Pismo priznanja in hvaležnosti. – Trinkov koledar, 1974, str. 52-55. (Podpis: R.B.). (O zahvalnem pismu Trinkovih učencev, 1932/33).

Cuffolo (Kofol), Anton: Msgr. Ivan Trinko : ob 20-letnici smrti /prevedel Jožko Kragelj. – Trinkov koledar 1974, str. 31-39 : s sliko. (Iz Cuffolovega dnevnika).

Jevnikar, Martin: Iz Trinkovih del. – Trinkov koledar, 1974, str. 40-50. (Vsebina: Trinkova italijanska pesnitev o Ogleju, Trinkova listina iz l. 1170-1190).

Kragelj, Jožko: Ivan Trinko. – Novi Matajur (Čedad), 1, 1974, št. 10 (15.-31.5), str. 3; št. 11 (1.-15.6.), str. 3; št. 12 (15.-30.6.), str. 3. (Govor na tečaju CMD v Murski Soboti 25.8.1963 ob stoletnici rojstva).

Kragelj, Jožko: Ivan Trinko : umetnik, pisatelj, vzgojitelj, duhovnik. – Družina, 33, 1974, št. 27 (7.7.), str. 6. (Podpis: Jok).

Rejec, Albert: Ob dvajsetletnici Trinkove smrti. – Koledar (Gorica), 1974, str. 42-50 : ilustr.

AA.VV: Ivan Trinko – Udine: Arti Grafiche Friulane, 1974.

T.R.: Spomin na pesnika Ivana Trinka. – Primorski dnevnik, 1974, št. 44 (21.2.).

Bratina, Slavko: Ob dvajsetletnici Trinkove smrti. – Koledar GMD 1975, str. 171 : ilustr.

Jevnikar, Martin: Jezik v poezijah Ivana Trinka. – Trinkov koledar 1975, str. 92-101.

Kragelj, Jožko: Neobjavljena korespondenca Ivana Trinka. – Novi Matajur (Čedad), 2, 1975, št. 1-18.

Kragelj, Jožko: Proslave ob 20. obletnici Trinkove smrti. – Trinkov koledar 1975, str. 37-43 : ilustr. (Podpis: J.S.).

Marušič, Branko: R. Specogna – A. Mizza  – A. Di Rito, Monsignor Ivan Trinko 1863-1954. Izd. Comunita delle Valli di Natisone, Udine 1974. – Kronika 23, 1975, št. 3, str. 195.

Neznani Ivan Trinko / [pogovarjal seje Jože Peterlin]. – Mladika (Trst), 21, 1977, št. 10, str. 167-169 : s sliko. (Ali med biografske zapise ? _____________)

Jevnikar, Martin: Jezik v ”Naših paglavcih” Ivana Trinka. – Trinkov koledar 1977, str. 58-64.

Kacin, Anton: Spomini na Ivana Trinka. – Trinkov koledar 1977, str. 53-57.

Kosmač, Angel: Trinkov testament. – KolGMD 1977, str. 151-155 : ilustr.

Gujon, Pasquale: Ivan Trinko / Pasquale Gujon, Marino Qualizza, Natale Zuanella. – Udine, Kulturno društvo Ivan Trinko, 1979. – 77 str. : ilustr. ; 24 cm. (Besedilo v slov. in prevod v ital. – Fotografije v knjigi so z razstave “Motiv, iz katerega spoznamo Benečijo”, ki jo je julija 1979 priredilo kulturno društvo “Rečan” z Les).

Peter Podreka in Ivan Trinko : narodna buditelja Beneških Slovencev. – Trst : Slovenska prosvetna matica, 1979. – 16 str. : ilustr.; 25 cm.

Buditelju beneških Slovencev. – Primorske novice, 33, 1979, št. 43 (19.10.), str. 8 : ilustr.

Crnica, Slavica: Pomnik Trinku. V Novi Gorici so odkrili spomenik beneškemu narodnemu buditelju Ivanu Trinku-Zamejskemu. – Delo, 21, 1979, št. 242 (16.1.), str. 9.

Ivan Trinko : ob 25-letnici smrti. – Trinkov koledar 1979, str. 36-40 : s sliko.

Koren, Jože: Spomenik Ivanu Trinku v Čedadu in pomenljiva svečanost v Špetru. Ob 25. obletnici smrti beneškega narodnega buditelja. – Primorski dnevnik, 35, 1979, št. 274 (25.11.), str. 1 : ilustr. (Podpis: jk).

Lovec, Zdenka: Ivan-Trinko-Zamejski. – Primorski dnevnik, 33, 1979, št. 43 (19.1.), str. 8 : s sliko. (Podpis: Z.L.).

Lovrač, Alenka: Odkritje spomenika Ivanu Trinku Zamejskemu. – Prosvetni delavec, 34, 1979, št. 16 (19.10.), str. 3. (V Novi Gorici).

N.R.: Ivan Trinko Zamejski. – Naši razgledi, 28, 1979, št. 22 (23.11.), str. 650. (Ob odkritju spomenika v Novi Gorici).

Ob odkritju spomenika Ivanu Trinku-Zamejskemu. – Primorski dnevnik, 35, 1979, št. 238 (14.10.), str. 4. (V Novi Gorici).

Premru, Lado: V Trčmunu visoko pod Matajurjem počiva buditelj beneških Slovencev. Ob 25-letnici smrti Ivana Trinka-Zamejskega. – Primorski dnevnik, 35, 1979, št. 143 (24.6.), str. 5 : s sliko.

Qualizza, Marino: Moralni, kulturni in politični lik borca za narodno osveščanje beneških Slovencev. Ob 25. obletnici smrti msgr. Ivana Trinka. – Primorski dnevnik, 35, 1979, št. 283 (6.12.), str. 4; št. 284 (7.12.), str. 6; št. 286 (8.12.), str. 4 : ilustr.

Res, Alojzij: Srečanje s Trinkom. – Dan 9, 1979, št. 87, str. 10-12 : ilustr.

Smolik, Marijan: Bogoslovci v Kromberku na razstavi Ivana Trinka-Zamejskega. – Družina, 28, 1979, št. 46 (2.12.), str. 6 : ilustr. (Podpis: SM).

Tudi Ivan Trinko-Zamejski ima svoje mesto med drugimi zaslužnimi ljudmi v Novi Gorici. Spomenik so odkrili v nedeljo. – Primorski dnevnik, 35, 1979, št. 239 (16.10.), str. 3.

Lenček, Rado L.: Dvanajst pisem Ivana Trinka Baudouinu de Courtenayu. – Trinkov koledar 1980, str. 45-62.
Str. 5, 13.12.1890:

Lupinc, Irene: Ivan Trinko, življenje in delo (Videm), 1980-1981, 311 str. (Doktorska disertacija).

Jevnikar, Martin: Ivan Trinko in Andrej Budal / Martin Jevnikar. – V: Trinkov koledar, 1982, str. 66-73.

Ivan Trinko Zamejski : ob 120-letnici rojstva. – Gorica : Srednja šola “Ivan Trinko”, 1983. – 16 str. : ilustr. ; 33 cm. (Najboljše naloge dijakov 3. razreda na natečaju o Trinku in Beneški Sloveniji. Strojep. avtogr.).

Ivan Trinko, un insegnamento più che mai attuale – a 120 anni dalla nascita (25-1-1863) / [hanno collaborato Ruttar Riccardo … et al.]. – Cividale : Kulturno društvo Studenci = Circolo culturale [Studenci], 1983. – [31] f. : ilustr. ; 30 cm. (Strojep. avtogr. Besedilo v it. in slov.).

Ferluga-Petronio, Fedora: Ivan Trinko, poeta e scrittore della Slavia Veneta / Fedora Ferluga-Petronio. – Padova : Centro studi Europa orientale, 1984. – 109 str. ; 24 cm. – (Collana di studi sull’Europa orientale / Università degli studi di Padova ; 24). (Poročila o knjigi: Marino Vertovec, Novi Matajur, 1985, št. 38 (24.10.), str. 3. – Pavle Merkú, PDk, 1985, št. 76 (12.4.).

Petaros, Robert: Ivan Trinko: Samogovor poljskega pregnanca. – EstEuropa (Udine), 1, 1984, str. 211-214.

Kowalska Durazzano, Jolanta: Ivan Trinko: Monolog odi un esule polacco. – EstEuropa (Udine), 1, 1984, str. 215-220.

Trinkov simpozij v Rimu, [od 5. do 10. septembra 1983] / [uredil Drago Klemenčič]. – V Rimu : Slovenska bogoslovna akademija, 1985 [i. e.] 1986. – 166 str. ; 24 cm. (Besedilo v slov. in it.).

Petaros, Robert: Trinkovo spoznavanje knjižnega jezika : Vita vitae in Gospod Mirodolski, prva slovenska prevoda v italijanščino? –  Izvestja za šolsko leto 1983/84 (Trst), 1985. – Str. 9-14.

Ricerche su Ivan Trinko / a cura di Pietro Zovatto. – Udine : Amministrazione Provinciale, 1986. – 159 str. ; 22 cm.

Holz, Eva: Trinkov simpozij v Rimu, Rim, Slovenska bogoslovna akademija, 1985. – Zgodovinski časopis, 40, 1986, št. 3, str. 349-350.

Jevnikar, Martin: Trinko Ivan – Zamejski / Jem. – Primorski slovenski biografski leksikon, 4, 1990-1994, 16. snopič (1990), str. 55-64.

Tavčar, Marko: Ivan Trinko posrednik med slovensko politično organizacijo in Sturzovo Ljudskostranko. – Koledar (Gorica), 1990, str. 53-62.

Brecelj, Marijan: Trinkovo gradivo v Goriški knjižnici Franceta Bevka. – Trinkov koledar, 1991, str. 33-36.

Petricig, Paolo: Opere di Trinko / MP. – Novi Matajur, 1992, št. 12 (26.3.) – št. 25 (18.6.) : ilustr. (O opusu Ivana Trinka. Naslov se spreminja. Izšlo v št. 12,16,18,20,25).

Vertovec, Marino: Ivan Trinko na zavodu “Nobili Dimesse” v Vidmu : zapis o manj znanem delovanju Zamejskega ob 130-letnici njegovega rojstva. – V: Jadranski koledar, 1993, str.89-92 : portret.

Kragelj, Jožko: Ivan Trinko : (1863-1954). – V: Dom in svet., 6, 1993, str. 179-183.

Cibic, Majda: Ivan Trinko – glasnik beneških Slovencev : ob 40-letnici smrti. – Katoliški glas, 46, 1994, št. 29 (21.7.), str.4.

Čuk, Silvester: Ivan Trinko : obletnica meseca. – Ognjišče, 30,  1994, št. 6, str.20-21 : ilustr.

Fornasaro, Franco: K naravoslovni dejavnosti Ivana Trinka. – Trinkov koledar, 1994, str.43-46. (Z bibliografijo).

Fornasaro, Franco: K naravoslovni dejavnosti Ivana Trinka. – Tkol1994, str. 43-46.

Ivan Trinko : življenje in delo : razstava, Trst, Gregorčičeva dvorana 16.-30. maja 1995 / [razstavo so pripravili člani KD Ivan Trinko iz Čedada ob 40-letnici smrti Ivana Trinka]. – [Čedad : KD Ivan Trinko, 1995]. – [20] str.

Spinozzi-Monai, Liliana: Srečanja s Trinkom na Baudouinovi poti. – V: Trinkov koledar, 1995, str. 31-36.

Fornasaro, Franco: Pomen naravoslovne dejavnosti Ivana Trinka. – V: Trinkov koledar, 1995, str. 37-41.

Birtig, Valentin: Spomini na našega očaka Ivana Trinka / Zdravko (Valentin Birtig). – V: Trinkov koledar, 1995, str. 72-74.

Ivan Trinko : vita ed opera : mostra : Cividale, 21-23 giugno 1996,  Biblioteca Ivan Trinko, rassegna culturale E’ qui la festa. – Cividale : Circolo Ivan Trinko, 1996. – [16] str. ; 21 cm. (Ivan Trinko e la Benecia / Marino Vertovec: str. [1-4]. –  Razstavo je priredil Krožek Ivan Trinko iz Čedada ob 40-letnici Trinkove smrti. – Seznam razstavljenih del).

Mihelič, Miran: Ivan Trinko in Beneška Slovenija : v matajurški planinski koči Pelizzo so odprli razstavo o življenju in delu Ivana Trinka Zamejskega. – Slovenec, 80, 1996, št. 140 (19.6.), str. 10.

Buttolo, Frančiška: Trinko, Ivan. – Slovenska književnost / [uredili Janko Kos, Ksenija Dolinar in Andrej Blatnik. – Ljubljana, 1996, str. 478.

Kragelj, Jožko: Ivan Trinko Zamejski : življenje in delo. – Koper : Ognjišče, 1997. – 160 str. : ilustr. ; 17 cm. – (Zbirka Graditelji slovenskega doma ; 3). Nasl. na ov.: Ivan Trinko. – (Trinkova dela: str. 128-133. Vsebuje tudi: Iz Trinkovih del).

Podveršič, Bruno: Spomini na msgr. Ivana Trinka. – V: Trinkov koledar, 1998, str. 135-137.

Kragelj, Jožko: Vtisi o Ivanu Trinku / zbral Jožko Kragelj. – V: Trinkov koledar, 1998, str. 139-142.

Faganel, Tomaž: Ivan Trinko. – V: Adoramus [Zvočni posnetek]. – Trieste : Audio Ars studio, p 1999. –  Str. [5-6].

Svetek, Lev: “Ne pozabite na mojo Benečijo!” : Utrinek iz medvojnega srečanja z Ivanom Trinkom. – Svobodna misel, 38, 2000, št. 10 (26.5.), str. 17-18 : ilustr.

Ferluga Petronio, Fedora: Ivan Trinko in njegov italijanski prevod Tavčarjeve Vita vitae meae in  Stritarjevega Gospoda Mirodolskega. – V: Slovenski roman (Ljubljana), 2003, str. 483-492. (Obdobja, 21).

Gujon, Pasquale: Ivan Trinko. – Trinkov koledar, 2003, str. 42-45.

Marušič, Branko: Še neobjavljeno pismo Ivana Trinka. – Trinkov koledar, 2003, str. 71-75.

Mjuta Povasnica: Ivan Trinko, pravi pesnik Beneške Slovenije = il vero poeta della Slavia italiana : [priloga Trinkovega koledarja za leto 2005] / [prevod iz italijanščine, traduzione dall’italiano Ravel Kodrič]. – Čedad : Kulturno društvo Ivan Trinko, 2004. – 29 str. : ilustr. ; 21 cm. (Besedilo v slov. in it.).

Mons. Ivan Trinko : (1863-1954) : spodbujevalec spoznavanja in dialoga med kulturami = promotore della conoscenza e del dialogo tra culture : ob 50-letnici smrti = nel 50o anniversario della morte, 13./15./16. 10. 2004, Viden, Udine, Špeter, San Pietro al Natisone. – [Čedad : KD Ivan Trinko,   2004]. – [12] str. ; 21 cm. Vzpor. slov. in it. besedilo.

Lečič, Rada: Ivan Trinko: spodbujevalec dialoga med narodi – Posvet ob petdesetletnici smrti Ivana Trinka, Videm in Špeter, 13.-16. oktober 2004. – Jezik in slovstvo, 49, 2004, št. 6 (nov.-dec.), str. 97-99.

Namor, Iole: Pred 50 leti je umrl Trinko, 30 let Nediže in Novega Matajurja : Čedad, važne obletnice. –  Primorski dnevnik, 60, 2004, št. 27 (1.2), str. 2: ilustr.

Tavčar, Marko: Spoštovani profesor, msgr. Ivan Trinko! : pismo ob 50-letnici smrti. – Novi glas, 9, 2004, št. 25 (8.7.), str. 8 : ilustr. .

Čuk, Marij: Benečija se klanja svojemu velikemu sinu, msgr. Ivanu Trinku : ob 50-letnici smrti. – V: Novi glas, 9, 2004, št. 24 (1.7.), str. 8.

Bratuž, Lojzka: “Ljudstvo moje drago, ljubi svojo zemljo” : ob Trinkovi razstavi v Novi Gorici.  – Novi glas, 9, 2004, št. 24 (1.7.), str. 8 : ilustr.

Posvet o Ivanu Trinku kot posredniku med kulturami: pobudnik za  prireditve pod naslovom Brat daj roko bratu, sosed pa sosedu je KD Ivan Trinko. – Primorski dnevnik, 60, 2004, št. 247 (14.10.), str. 1.

Mladim dati možnost spoznati Ivana Trinka : 50-letnica Trinkove smrti. – Primorski dnevnik, 60, 2004, št. 250 (17.10.), str. 2 : ilustr. (Namen posveta je bil dati možnost mladim generacijam, da prepoznajo Trinka kot človeka dialoga , ki je navezan na svoje korenine, obenem pa odprt do vseh drugih kultur).

VTB: Simpozij o msgr. Ivanu Trinku : pomembno zborovanje v Vidmu in Špetru. – Novi glas, 9, 2004, št. 38 (21.10.), str. 9: ilustr.

Virnik, Ivan: Ivan Trinko Zamejski – duhovni velikan Beneških Slovencev. – Koledar Mohorjeve družbe v Celovcu, 2004, str. 141-145 : ilustr.

Košuta, Miran: Beneški Marbod : ob zdajšnji 140-letnici rojstva in skorajšnji 50-letnici smrti Ivana Trinka-Zamejskega. – Trinkov koledar, 2004, str. 165-171 : portret.

Kragelj, Jožko: Ivan Trinko – ob petdesetletnici smrti. – Koledar (Gorica), 2005, str. 153-155 : ilustr.