Mario CONT

Ažla/Špeter, 02.07.1920 – Špeter, 29.11.1996

Po kapitulaciji Italije 1943 je sodeloval v slovenskem in italijanskem odporniškem gibanju. Po vojni je v bil je član odbora SIAU-UAIS (Unione Antifascista Italo-Slava) odgovoren za Beneško Slovenijo, aktivist v Demokratični fronti Slovencev, tajnik sekcije KPI za Nadiške doline (a leta 1948 po Kominformu je bil izključen), član glavnega odbora SKGZ.
Bil je med ustanovitelji štirinajstdnevnika Matajur ter društva Ivan Trinko, ki ga je kot predsednik vodil od ustanovitve leta 1955 do leta 1960.