Marino VERTOVEC

Viden, 17.04.1939 – Viden, 23.07.2002

Slovenski razumnik, ki se je rodil in je živel v Vidmu, kjer je gojil svojo slovensko identiteto in jezik. Profesor angleščine, publicist in raziskovalec manjšinske problematike, je vrsto let vodil tečaje slovenščine in slovenske kulture za odrasle v zavodu Malignani.
Leta 1991 je bil izvoljen za predsednika kulturnega društva Ivan Trinko, ki ga je uveljavil kot čedajska izložba slovenske kulture, tako krajevne kot iz sosednje republike Slovenije. Med njegovim predsedovanjem je po daljšem presledku začel ponovno izhajati Trinkov koledar. Društvo je vodil dokler ni zbolel leta 2002.