Beppino CRISETIG

Škrutovo, 09.03.1940

Po učiteljišču v Špetru je leta 1969 končal študij na univerzi v Urbinu. Poučeval je na srednjih šolah v Karniji in Sv. Lenartu. Leta 1979, v težkih in zahtevnih letih obnove po potresu, je bil izvoljen za predsednika kulturnega društva Ivan Trinko in to funkcijo je opravljal 12 let do leta 1991. Proti koncu svojega mandata je dal pobudo za oživitev Trinkovega koledarja.
Njegovo kulturno in politično delovanje je bilo usmerjeno predvsem na mladinsko področje. Bil je aktiven član Študijskega centra Nediža in v tem okviru direktor poletnih šol v naravi in na morju Mlada brieza in Barčica moja. Dolgoletno je bilo negovo delovanje na upravnem področju v svoji občini v Sv. Lenartu ter za en mandat kot odbornik za kulturo Gorske skupnosti Nadiških dolin. Bil je tudi predsednik Študijskega centra Nediža. Dejaven je v SKGZ tako na pokrajinski kot deželni ravni.