K.d. Ivan Trinko vabi na predstavitev pesniške zbirke:

De b' mogle besiede