PLAKAT2015

 

Immagine 

ZAHVALA

V imenu Kulturnega društva Folklorna skupina Razor Tolmin se vam iskreno zahvaljujem, da ste se odzvali našemu vabilu na Dan folklore v Tolminu, s katerim smo obeležili 30 let delovanja naše folklorne skupine. S svojimi nastopi ste prispevali k živahnemu dogajanju v mestu in gledalce ter mimoidoče opozorili na naše skupno poslanstvo – ohranjanje folklornega izročila.

Upam, da ste se med nami dobro počutili in si želim tako dobrega sodelovanja tudi v bodoče.

 

 

Tolmin, 21.5.2015                                             Predsednica KD FS Razor Tolmin                  Klara Skrt