Barski oktet

Barski oktet

Začel je  svojo pevsko dejavnost leta 2008. Sestavljajo ga pevci iz Terske doline, ki jih povezuje želja, da oživijo korenine in kulturo te zemlje. Oktet poje predvsem v slovenščini in v slovenskih narečjih videmske pokrajine, vendar njegov repertoar vključuje tudi pesmi v furlanščini, v italijanščini in v angleščini. S tem oktet želi poudariti pomembnost večjezičnosti in željo, ki jo  nove generacije imajo za svet brez pregrad in kulturnih meja. Barski oktet vodi mladi pianist David Tomazetič.

 

Glasbeno šolstvo v Terski dolini

Podružnica glasbene šole Glasbene matice v Bardu je začela delovati v šolskem letu 2008/2009 na pobudo vodje špetrskega oddelka Davida Clodiga in Igorja Černa. Širitev je bila takoj uspešna. Vpisalo se je devetnajst gojencev, v glavnem osnovnošolskih učencev. Večina se jih je odločila za učenje igranja klavirja, šest je bilo kitaristov, pet pa harmonikarjev. Učne ure so bile ob sobotah zjutraj oziroma ponedeljkih popoldne v muzeju, ki ga upravlja Center za kulturne raziskave Bardo, prostore pa je dala na razpolago tudi Občina. Nekateri med harmonikarji barške podružnice so tudi nastopili na zadnjem Dnevu emigranta. Med cilji Glasbene matice še vedno ostaja širitev tudi na občino Tipana. V okviru Glasbene matice so ustanovili tudi moški pevski zbor Barski oktet, ki ga vodi Davide Clodig.