Dan Slovenske Kulture

Home KD Ivan Trinko Dejavnost Dan Slovenske Kulture
slovenske

 

Aldo Klodič (1945-2015) beneški kulturni delavec, organizator, pesnik, režiser in neutruden ustvarjalec. Delal je celo življenje za braniti svoj slovenski materni jezik, za dobre in za rast beneške skupnosti; delal je “za ljudi in z ljudmi”, skrbel posebno za mlade in jim dosti zaupal. Porodila se mu je zamisel o ponovnem tkanju vezi med Topolovem (Rečanska dolina) in Livkom (Soška dolina) in organiziral prijateljske pohode “Čez namišljeno črto”. Okusil je silovite nacionalistične pritiske, ki pa ga niso zlomili, marveč še bolj ojeklenili. Njegovo delo je bilo zelo pomembno ne samo za Benečijo ampak je oplemenitilo celotno slovensko kulturo.

 

 

Dan Slovenske kulture 06.02.2016 Gorica

"... pustita nam rože po našim sadit..."
Aldo Klodič: pesmi, poezije in delo

dan slo 6dan slovdan slo 1dan slo 2dan slo 3dan slo 4dan slo 5